Menü

FİKİR

Mekan algınız doğrultusunda, iç ya da dış mekanda yapılması planlanan inşaat işleri, dekorasyon, mobilya ve donatı bütünlüğü göz önüne alınarak ön görüşme sağlanır.

Mekana yönelik stratejileri destekleyen ve güçlendiren uyumlu ve geçerli bir öneri oluşturabilmek için tek tek her bir donatının, düzenlemenin ve organizasyonun konumu irdelenerek çözümler getirilir. Göz önüne alınması gereken diğer bir konu ise mekanın tarz, hacim, renk ve doku bütünlüğünün mekan üzerindeki etkilerinin konuşulmasıdır.

Asıl amaç, gereksinimlerin belirlenerek sürdürülebilir bir mekanın ortaya çıkartılmasıdır.

01

Planlama / Proje – Tasarım

Oluşturulan fikir üzerinden 2. aşama olan planlama sürecine geçilir. İlk olarak üzerinde çalışılacak mekan ölçülerek röleve projesine aktarılıdır. Ön çalışma ve fikir vermesi bakımından eskiz çizimleri yapılarak mekanın ve donatıların yerleşimi hakkında öncülük etmesi sağlanır. Röleve projesinin netleşmesi ve çıkarılmasındaki asıl amaç gönye sorunlarının tespit edilmesidir. Üst sınıf imalatların ortaya çıkarılabilmesi için gönye sorunlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Projenin netleşmesi ile birlikte mobilya, aydınlatma, mekanik, tavan vb mekanın yerleşimi ile ilgili diğer disiplinlerin projelerini de röleve projesinin üzerine oturtularak imalat hatalarının ve donatı yerleşim uygulamalarının testi yapılmaktadır.

Rölevesi alınmış mekanın projesi, müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda 3 boyutlu görsel oluşturulması için dijital ortama aktarılır. 3 Boyutlu çalışma, komple bir mekanı kapsayacağı gibi; mutfak dolabı, TV ünitesi, banyo ya da lavabo dolabı da bu kapsam içine girebilir. Buradaki amaç donatıların mekana uygunluğunun ifade edilmesidir. 3 Boyutlu programla yapılmak istenenleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Hacmin Yapısı
 • Mekandaki Atmosfer
 • Formun Mekana Etkisi
 • Aydınlatma Şekli ve Ambians
 • Tasarımın Doku ve Renk Bütünlüğü
 • Donatıların Mekan İle Bağlantısı ve Uyumu
 • Mekanla donatı arasındaki en, boy, derinlik oran ve orantı bağlantısının anlaşılması hususunun anlaşılması görsel olarak sağlamaktır.

3 Boyutlu tasarımın üzerine tarafınızdan onaylanan görseller, malzeme, renk ve aksesuar seçimi yapıldıktan sonra projeye hızlıca entegre edilir ve proje revize işlemi tamamlanmış olur. Diğer taraftan mekandaki mevcut donatı ve mobilyaların dönüştürülerek ya da tasarıma etki etmeyecek şekilde yerleştirilerek mekan üzerindeki etkileri titizlikle irdelenir, ne yapılması gerektiği ortak karara bağlanır.

Revize işleminden sonra ilgili birim yapılarak uygulama ve imalatlar ile ilgili değerlendirme yaptıktan sonra teslim tarihi ve diğer ayrıntıları size ivedilikle bildirilir. Burada titiz davranılması son derece önemlidir. Size verdiğimiz gün ve saatte montajın başlaması ve teslimi firma prensibimizin ilk kuralıdır.

Üretim

Üretim planlamamızın başında sınırlayıcı kurallar ve limitler vardır. Çevre ve insan sağlığına duyarlı ürünlerin ve malzemelerin kullanılması, aynı zamanda üretim bazlı kullanılan kimyasalların ilerleyen aşamalarda sağlığa etkileri, imalat bandımızın temellerini oluşturmaktadır.

Doğal ürünler kullanmayı görev edinerek kaplama ve ekleme katmanlarının hassasiyetleri ön plana çıkartılmaktadır. Kimyasal birleştirme ve son kar üretiminde belirsiz maliyet anlayışına insan odağı yerleştirerek belirli maliyet standartları getirdik. Neticesinde ise sağlık normlarının kabul edeceği yüksek standartlar belirledik.

Üretim Kriterlerimizi şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İnsan odaklı, doğaya dost ürünlerle minimum kimyasal birleşimi
 • Zararlı gaz salınımı düşük, subazlı ve akrilik boya kullanılması.
 • Garanti süresi tanımlanmış, A Sınıfı Aksesuar Seçimi
 • Montaj öncesi demontaj demosu.
 • Üretim öncesi bilgisayar destekli tek ve üç boyutlu teknik proje
 • Teknik personel destekli yüksek kalite ve işçilik
 • Projeye göre değişiklik göstermeyen sağlamlık ve kalite odaklı malzeme kullanımı.
 • Son kat ve bitiş uygulama ve imalatlarında ileri odaklı detay ve imalat yöntemi
 • Sürekli yenilik ve Ar-Ge çalışmaları.

Uygulama / Montaj

Fikir, planlama ve üretimin sonuca ulaşması için uygulama aşamasının son derece önemli olduğu bilinmelidir. Son tüketici ürünlerinin stoklanması ambalajlanması ve nakliyesinde son kullanıcıya hasarsız bir biçimde ulaşması için yoğun efor harcanmaktadır. Montaj kolaylığı açısından projeye göre öncelik verilen alanların donatıları bu doğrultuda istiflenerek sevk edilmektedir. Müşteri odaklı çalışan firmamız, montajın ve uygulamaların gerçekleşeceği günü, saati ve bitiş sürelerini dahi size bildirerek gerçekleşmesi için yoğun çaba harcamaktadır.

Uygulama işlemlerin endişesiz sürdürebilmek için gerekli açıklama, rötar, montaj esnasında karşılaşılabilecek problemler daha öncesinden size anlatılarak sürprizler ortadan kaldırılır.

Karşılaşılabilecek bu tür sorunların olmasıyla sizlerin psikolojik yorgunluğunun önüne geçilir. Uygulama mekanlarındaki hizmet anlayışımızı şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Ürünler tedbir alınmadan ambalajsız sevk edilmez.
 • Uygulamalar uzman bir mimar gözetiminde teknik araçlar kullanılarak sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Sahada bulunan uzman mimar aracılığıyla oluşabilecek sorunlar hızlı bir şekilde açıklanarak soru işaretleri derhal giderilir.
 • Bu tarz problemlerin giderilme süresi max. 24 saattir.